CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông tin cổ đông

Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2020-2023)

Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường

    Kính gửi Quý cổ đông.      Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;      Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ ...

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.   Thực hiện Nghị quyết của của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ ...


Thông báo bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

      Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2020-2023).        - Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường ...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. * Chi tiết xem tại file đính kèm: - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Biên bản Đại hội đồng cổ ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2)

       Công ty đã có Thông báo số 72/TB-CT29 ngày 24/3/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nhưng do dịch Covid-19 bùng phát, chấp hành chỉ thị của trên nên Công ty đã tạm dừng tổ chức Đại hội vào ngày ...

Thông báo tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

     Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.        Theo Thông báo số 72/TB-CT29 ngày 24/3/2020 đã gửi cho Quý Cổ đông, vào lúc 8.00 ngày 08/4/2020, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và ...
đánh bài online tiến lên đánh bài online tiến lên miền nam danh bai poker đánh bài poker kiếm tiền đánh bài poker online Trang web baccarat trực tuyến Cho tiền Trang web baccarat trực tuyến Đăng ký miễn phí web cờ bạc online Chơi miễn phí web cờ bạc online Đăng ký miễn phí web cờ bạc online Đặt cược miễn phí Số Đỏ Casino